Ventilation

Om företaget

En frisk fläkt sedan 1952

IV Väst AB är verksamt inom områdena konstruktion, installation och service av luftbehandlingsanläggningar. Vi är belägna i Dingle, där vi har både kontor, verkstad och lager.

Företaget arbetar med problemlösningar som utmynnar i ett för varje kund specialanpassat konstruktionsförslag. Vi arbetar med traditionella total- och generalentreprenader och kundanpassade problemlösningar mot industri-, bygg- och fastighetsbolag.

IV Väst startade sin verksamhet 2002, då det gamla företaget Dingle Plåtslageri AB ombildades till nuvarande form, verksamt numera enbart inom ventilation och service.

Dingle Plåtslageri startades redan 1952 vilket gör att vi har lång erfarenhet inom ventilation och service.