Ventilation

Därför behövs ventilationsservice

Det är viktigt att ventilationsservice utförs med jämna intervall för att bibehålla en bra luftkvalitet i fastigheten som ventileras. En ventilationsanläggning har många delar som behöver kontinuerlig service men det som direkt påverkar luftens kvalitet är de filter där luften renas. Om inte filtren byts ut blir luften sämre och anläggningen får högre driftskostnader då den måste arbeta hårdare för att få luften att passera genom filtren.

Kontakta oss för mer information!

Vår ventilationsservice säkerställer driften

Vi erbjuder serviceavtal på befintliga ventilationsanläggningar. Genom att teckna ett serviceavtal säkerställer man att anläggningen fungerar som den ska och att den sparar energi. I samband med servicen har vi också möjlighet att lämna förslag på mer energieffektiva lösningar.

Vi gör också luftinjustering som säkerställer att anläggningen fungerar som den ska med rätt luftflöden. Ytterligare fördelar med att teckna serviceavtal för ventilation är att risken för oplanerade driftsstopp minimeras då fel upptäcks i tid och åtgärdas.

Ventilationsservice