Ventilation

Ventilationsentreprenader med totalansvar

IV Väst har stor erfarenhet av totalentreprenader där vi tar allt ansvar för den tekniska utformningen. Det betyder att vi är en långsiktig och pålitlig partner vid nybyggnationer och ombyggnationer.

Våra styrkor är att vi har vi har en bra projektstyrning och kompetent personal i projekten. Vi har ett eget konstruktions- och samarbetsföretag i koncernen som innebär att vi har möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva lösningar med stor flexibilitet. Att hålla budget och utföra projekt på utsatt tid och leverera ett slutresultat med hög kvalitet är självklarheter!

Kontakta oss för mer information!

Service och underhåll efter avslutad ventilationsentreprenad

När ventilationsentreprenaden är avslutad är det viktigt att fortsätta med service och underhåll av ventilationsanläggningen för att bibehålla ett bra inneklimat och en energieffektiv drift. Genom att byta t.ex. luftfilter regelbundet bibehålls en god luftkvalitet och ventilationsanläggningen blir mer energieffektiv då den inte behöver arbeta lika hårt. IV Väst erbjuder ett smidigt sätt att sköta service och underhåll av ventilationen genom att teckna serviceavtal.

Läs mer om Ventilationsservice här!

Ventilationsentreprenad