Ventilation

Låt oss utföra OVK-besiktningen

Vi har riksbehörighet och utför OVK-besiktning på alla förekommande ventilationsanläggningar. Flera av våra medarbetare är certifierade OVK-kontrollanter, vilket innebär att vi är en helhetspartner inom OVK. Med egna kontrollanter kan vi också erbjuda en snabb process. Exempel på fastigheter där vi utför OVK är kontor, skolor, sjukhus, bostadsrättsföreningar m.m.

Kontakta oss för mer information!

Vad är OVK?

Syftet med OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) är att säkerställa att ventilationen fungerar på avsett sätt och därmed säkerställa ett bra inomhusklimat. Hur ofta en kontroll ska ske eller i vilken omfattning är reglerade av Boverket. Ansvaret för OVK ligger på fastighetsägaren som ska säkerställa att kontrollerna sker inom givna tidsintervall och att anmärkningar åtgärdas omgående.

För ett bra inomhusklimat och en väl fungerande ventilation mellan kontrollerna rekommenderar vi att regelbundet utföra ventilationsservice. Läs mer om ventilationsservice och serviceavtal här!

OVK-besiktning