Ventilation

Skräddarsydda energilösningar

Vi konstruerar och ritar egna anläggningar utifrån våra kunders behov med målet att skapa ett inomhusklimat med den bästa ekonomin. Genom att ha en egen konstruktionsavdelning är vi med på hela resan från start till mål.

Vi har lång erfarenhet av att skapa skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar. I projekten kan vi göra en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost) där vi beräknar kostnaden att investera, underhålla och driva anläggningen under dess livstid. Det säkerställer att vi konstruerar en anläggningen som motsvarar just dina behov.

Mer information om energieffektivisering

Kontakta oss för mer information om hur vi kan bidra till lägre energikostnader och ett bättre inneklimat.

Energieffektiv även i morgon

För att en ventilationsanläggning ska fortsätta vara energieffektiv krävs service och underhåll.

Vi rekommenderar att utföra ventilationsservice regelbundet för att bibehålla en god luftkvalitet och låg energiförbrukning.

Läs mer om ventilationsservice och serviceavtal här!

Energieffektivisering