Ventilation

Luftbehandling och konstruktion

Vi utför entreprenader för luftbehandling och ventilation inom alla typer av fastigheter, såsom industri, bostäder, kontor och skolor. Alla totalentreprenader konstrueras och projekteras av oss själva.

Energibesparande åtgärder

Vi arbetar med framtagning av förslag på energibesparande åtgärder. Vi åtar oss även totalentreprenader och totalåtaganden där ventilation, styr, el, bygg och rör (VS) ingår. Att projektera VVS-anläggningar är en del i vår verksamhet. Uppdragen skiftar mycket i storlek och omfattning, från mindre lokalanpassningar till stora nybyggnationer av exempelvis skolor, köpcentra och industrifastigheter.

Totalentreprenad med stora fördelar

Eftersom vi deltar i hela byggprocessen drar vi nytta av erfarenheter under produktions- och förvaltningsskedet. Det gör att vi under projekteringen kan förutse och undvika senare problem.

Vårt främsta mål är att kundens önskemål ska stå i centrum.
Service och färdigställande tider är andra viktiga mål som vi tar hänsyn till.